TERAPIEN

I utviklingen fra barn til voksen skjer det stadige forandringer i samspillet mellom psyke, muskler og skjelett. Når forutsetningene er trygge, smelter de ulike fasene i veksten sammen til en voksen helhet. Denne helheten, din totale personlighet, skal fungere optimalt for at du skal ha et fritt valg til å formgi, føle og gi deg selv en retning i livet.

Gjennom diagnostikk ved første gangs konsultasjon, gjøres en kartlegging av din vekst fra null til atten år. Perioder i oppveksten hvor forutsetningene ikke var optimale, eller hemmende for din frihet, blir synlige, og drøftes med terapeuten. På grunnlag av dette lages et behandlingsprogram, med en målrettet plan som skal hjelpe deg å få tilbake frihet og et optimalt samspill mellom muskler, skjelett og psyke.

Ved hjelp av enkle øvelser som du tar med hjem og gjør daglig i ca ti minutter, kan du innhente deler av utviklingen som er blitt hemmet. Forutsetningene for en trygg og komplett vekst er ikke alltid tilstede, og der vi blir hemmet eller tilpasser oss unaturlige krav utenfra, oppstår ofte unaturlige spenninger. Denne tilegnede holdningen og bevegelsesmønstre gir en ufrihet som kan vedvare hele livet dersom en ikke gjør noe med det.

Terapien er fysisk rettet, og gjør det mulig å finne tilbake den opprinnelige holdningen og bevegelsen. Plager hvor dette er aktuellt, er for eksempel smertetilstander i bevegelsesapparatet (muskler, sener, ledd og skjelett), hindring i din kreativitet i sport, dans, musikk, teaterkunst osv, samt problemer med å uttrykke deg og gjøre deg forstått i dine omgivelser/i det ytre, eller overfor deg selv/ditt indre.