TERAPIEN

Terapien ifølge N. Brouw er rettet fysisk. I utviklingen fra barn til voksen skal de ulike fasene i oppveksten bidra til å forme en helhet som tjener din totale personlighet. Samspillet mellom muskler, skjelett og psyke er i stadig forandring i oppveksten. Er forutsetningene trygge, bidrar de ulike fasene til en voksen helhet hvor du har et fritt valg til å formgi, føle og ha en retning i livet.

Ved første gangs konsultasjon gjøres en kartlegging av din vekst fra null til atten år. Perioder hvor forutsetningene var mindre tilstede eller hemmende, blir synliggjort og drøftes med terapeuten. På grunnlag av dette lages et behandlingsprogram, med en målrettet plan for å gjenvinne frihet og balanse.

Der vi blir hemmet i en optimal vekst, eller tilpasser oss krav utenfra som begrenser vår frihet, oppstår ofte unaturlige spenninger. Denne tilegnede holdningen gir ufrihet som vedvarer og som kan gi symptomer og plager dersom en ikke gjør noe med det.
Ved hjelp av enkle øvelser som du tar med hjem og gjør daglig i ca ti minutter, kan du innhente deler av din utvikling og få tilbake din opprinnelige holdning og bevegelse. Dette betyr mye for din evne til å uttrykke deg og gjøre deg forstått i dine omgivelser/ i det ytre og overfor deg selv/ ditt indre. For mer om metoden til N. Brouw: niekbrouw.nl