OM GABOR

Gabor Johan Dalnoki, født 01-06-58, avsluttet sin fysioterapiutdanning i Amsterdam i 1981. (Godkjenning fra kirke- og undervisningsdepartementet samme år).

I årene etter var han virksom som fast ansatt fysioterapeut ved Halden Sykehus. Samtidig med dette drev han poliklinikk på huset, samt eget institutt i Tistedal i Halden kommune.

I 1985 fulgte han etterutdanning ved «opleiding voor Haptonomi» i Rotterdam, Nederland (1985-1987).
Fra Januar 1986 fulgte han utdanningen til Niek Brouw i Den Haag, NL, hvor han fra 1988 var fast ansatt i hans praksis, og samtidig var i lære, fram til 1995.

Siden da er det denne metoden, kalt «methode N.Brouw», som praktiseres i Institutt Gabor.
Etter 1995 har han drevet eget institutt, i form av individuell behandling, kurs og foredrag, først i Nederland, og fra år 2000 i Norge.

Gabor Dalnoki formidler fremdeles innsiktene til sin læremester N.Brouw, og en av hans bøker, som handler om en ny tilnærming til psykens balanse,vil i denne forbindelsen utgis på norsk.